Jag jobbar en hel del med interiörer till offentlig miljö, utställningar och mässmontrar. Mitt uppdrag är då oftast att ta fram designkoncept och idéskisser som sedan arbetas vidare av konstruktörer och tillverkare.